A V Srinivasan, Chennai
Abhishek Srivastava, Mumbai
Anirban Biswas, Kolkata
Anshu Mahajan, Gurugram
Anupam Gupta, Bangalore
Asha Kishore, Trivandrum
Atampreet Singh, Delhi-NCR
Atma Ram Bansal, 
Bindu Menon, Nellore
Charu Sankhala, Mumbai
Chaturbhuj Rathore, Vadodra
Dinesh Nayak, Chennai
Gaurav Goel, Gurugram
Gaurav Kakkar, Gurugram
Harsh Sapra, Gurugram
Hrishikesh Kumar, Kolkata
Ishani Mohapatra, Delhi-NCR
J P Sharma, Gurugram
Jai Prakash, Gurugram
Jayesh Modi, Gurugram
K Radhakrishnan, Kochi
Kalyanbrata Bhattacharyya, Kolkata
Lakshmi Narasimhan, Chennai
Mohit Bhatt, Mumbai
Neera Chaudhary, Delhi
Neeraj Baheti, Nagpur
Nirmal Surya, Mumbai
P Satish Chandra, Bangalore
Rajiv Gupta, Gurugram
S V Khadilkar , Mumbai 
Subhash Kaul, Hyderabad
Sudheeran Kannoth, Kochi
Sudhir kothari, Pune
Thomas Mathew, Bangalore
U Meenakshisundaram, Chennai
V Jayakumar, Madurai